ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Загальні положення

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Інтернет-магазину «topki.od.ua», далі — Продавець, дистанційно укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті topki.od.ua.

Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, його доставки, повернення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі — «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару (далі — «Договір») дистанційно на умовах, зазначених в цій Оферті.

1.2. Товар – об’єкт угоди сторін, обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.topki.od.ua, створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, що дистанційно уклала договір з Продавцем на умовах, викладених нижче.

1.5. Продавець – компанія, що реалізує Товар на сайті Інтернет-магазину.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору оферти та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошик», або робить замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

4. Ціна і Доставка Товару

4.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно (залежно від кон’юнктури ринку) та вказані на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку (залежно від кон’юнктури ринку). Ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Покупець сплачує згідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

— Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

— Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

— Зупинити надання послуг за Договором у випадку порушення Покупцем умов даного Договору.

5.3. Покупець зобов’язаний:

— До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

— Повідомити Продавцеві всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

5.4. Покупець має право:

— Отримати Товар належної якості, придбаний у Продавця відповідно до умов Договору;

— Своєчасно отримати повідомлення від Продавця про неможливість виконати замовлення через відсутність Товару чи інші підстави, що перешкоджають виконанню замовлення.

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості протягом 14 днів за умов збереження його товарного вигляду, споживчих властивостей, пакування, пломб, ярликів та розрахункового документу, виданого Покупцю за оплату Товару.

6.2. Повернення Товару належної якості за адресою відправника, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.3. Покупець не має права відмовитися від Товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості (за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше), якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав. Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в Інтернет-магазині.

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне чи несвоєчасне виконання своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної чи неповної інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, що виникли незалежно від волі Продавця та / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, має повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів.

8. Інші умови

8.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

8.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п.5.2. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Меню